Εφαρμογή Μεθόδου Υψηλής Πίεσης στα Αλλαντικά

Η μέθοδος Υψηλής Πίεσης (ΗΡΡ) λόγω των πολλών και σημαντικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει, βρίσκει εφαρμογή και στα αλλαντικά. Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων εξασφαλίζοντας ψηλή ποιότητα ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και η ανάγκη για συντηρητικά.

Τα παθογόνα βακτήρια καταστρέφονται και οι μικροοργανισμοί που προκαλούν αλλοίωση στο κρέας μειώνονται σημαντικά.Τα αλλαντικά διατηρούν τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες (χρώμα, υφή, θρεπτική αξία) μετά την επεξεργασία με Υψηλή Πίεση, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Η τεχνολογία ΗΡΡ μπορεί επίσης  να αυξήσει στο διπλάσιο ή και περισσότερο το χρόνο ζωής των προϊόντων.

 

Η μέθοδος Υψηλής Πίεσης εφαρμόζεται μετά την παστερίωση ή την ωρίμανση του προϊόντος. Δεν είναι απλώς μια επιφανειακή κατεργασία, αλλά δρα αποτελεσματικά σε όλο το προϊόν, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το σχήμα του.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα αλλαντικά σε φέτες, όπου ο κίνδυνος επιμόλυνσης κατά τη διάρκεια της συσκευασίας  με επιβλαβείς παθογόνους μικροοργανισμούς, ιδιαίτερα με Listeria monocytogenes, είναι μεγαλύτερος